Vrhovni Sud BiH odlucio: Bošnjačka djeca u Vrbanjcima diskriminirana

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici Velikog vijeća, održanoj 19. septembra, usvojio apelaciju 128-oro djece bošnjačke nacionalnosti, učenika osnovne škole u Vrbanjcima, koja pripada OŠ “Sveti Sava“ u Kotor Varošu, utvrdivši povredu Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno prava na obrazovanje.

Roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca su pokrenuli tužbu protiv škole i nadležnog ministarstva u Vladi bh. entiteta RS, zbog, kako su naveli, diskriminacije koja se provodi nad njihovom djecom u spomenutoj školi u kojoj se ne dozvoljava izučavanje nacionalne grupe predmeta za bošnjačku djecu.

Nakon okončanja postupaka vođenih u sudovima u RS-u, zahtjevi roditelja su odbijeni, te je uslijedilo podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH.

Kako je Feni kazao advokat Haris Kaniža, koji zastupa roditelje bošnjačke djece, iz obrazloženja Odluke Ustavnog suda BiH pristječe da su sudovi u RS-u pogrešno cijenili iznesene činjenice i dokaze, te da su proizvoljno i paušalno primjenili materijalne propise, kao i da su pogrešno obrazložili vlastite sudske odluke.

– Stoga je Ustavni sud BiH ukinuo takvu presudu Vrhovnog suda RS i naložio da se hitno u ponovnom postupku donese presuda koja će biti u skladu s Ustavom i zakonima BiH, kao i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda – precizirao je advokat Kaniža, koji je danas zaprimio odluku Ustavnog suda BiH.

No s obzirom kako znamo da se zakoni sprovode na teritoriji BiH, tesko je vjerovati da ce u skorije vrijeme Ministarstvo Kulture RS sprovesti ovu odluku i zakonski.

(Fena)