Predstavljamo kandidate Koalicije SDA i Stranke za BiH

Mirudin Dugonjić, rodjen 05.02.1982. u Hrvaćanima, Kotor Varoš. Svršenik medrese u Damasku (Sirija), te Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Zvanje, prof. islamske vjeronauke i zaposlen u OŠ “Sveti Sava” Kotor Varoš. Predsjednik RO SDA Bosanska Krajina – Banjaluka. Odbornik u SO Kotor Varoš u mandatu 2016-2020.

Azra Hasak, rodjena 22.08.1987. u Banjaluci. Srednju školu završila u Kotor Varošu. Radi kao zamjenik poslovodje u Poslovnoj jedinici “Merkator” Kotor Varoš. Udata, majka dva vesela dječaka .Njena budućnost su njena djeca a misli da i Vaša djeca zaslužuju bolju budućnost.

Abid Kovačić, rodjen 08.11.1964. u Večićima. Osnovnu školu završio u Vrbanjcima, a srednju školu u Kotor Varošu. Od 11.6. 1992. do 21.07.1993. bio pripadnik Armije RBIH. Ratni vojni invalid. Aktivan član stranke SDA od njenog osnivanja. Član Opštinskog odbora SDA Kotor Varoš i Regionalnog odbora Bosanska krajina- Banjaluka. Odbornik u SO grada Kotor Varosa u mandatu 2016-2020. Bavi se poljoprivredom. Otac troje djece.

Munever Alagic, rodjen 15.01.1984. u Kotor Varošu. Osnovnu školu završio u Zenici, Perzijsko-bosanski koledz u Ilijašu, a mašinski fakultet u Zenici. Po zanimanju diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u fabrici “Sim Technik”. Podpredsjednik Merhameta Kotor Varos, clan Stranke za BiH, predsjednik SBIH Kotor Varos i regije Banjaluke. Ozenjen.

Ines Avdić-Čaušević, rodjena 11.08.1984. u Banjaluci. Osnovnu školu zavrsila u Kotor Varošu, a Gimnaziju u Banjaluci. Pedagoski fakultet zavrsava 2013 god. i stiče zvanje prof. Njemačkog jezika. Podpredsjednica je Stranke za BIH grada Kotor Varosa kao i Regije Banjaluka. Trenutno zaposlena u JU Srednjoškolski centar ” Čelinac” kao i u banjalučkoj Gimnaziji. Zivi u Kotor Varosu, udata i majka dva dječaka.

Ibrahim Palić, rodjen 03.04.1962. u Šipragama. Osnovnu školu završio u Kruševu Brdu, a srednju saobraćajnu školu u Crkvenicama (Hrvatska). U periodu od 1989 do 1992 radio u ŠG ” Vrbanja” Kotor Varoš. Od 2000 do 2004 godine radio u svojoj samostalnoj radnji. Od 2014 do 2020 obnaša funkciju predsjednika SO Kotor Varoš. Oženjen, otac dvoje djece. Živi u Šipragama.

Ahmedina Čirkić, rodjena 1999. u Sanskom Mostu. OS završila u Vrbanjcima, a srednju Ekonomsku u Kotor Varošu. Trenutno student Računarskih nauka na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadzment u Banjoj Luci. Član stranke SDA.

Asmir Palić, rodjen 13.05.1968. Osnovnu i srednju školu završio u Kotor Varošu. Predsjednik MDD Merhameta Kotor Varoš. Jedan od osnivača SBIH Kotor Varoš, a trenutno generalni sekretar Opštinskog savjeta SBIH Kotor Varoš. Član regionalnog odbora BL, a od 2010 član Glavnog Odbora SBIH u Sarajevu, na kojoj se dužnosti nalazi i danas. Od 2002-2018 aktivista IZ Mezdlisa Kotor Varoš. Demobilisani borac ABIH.

Djenana Menzil, rodjena 16.2.1989. u Banjaluci. Gimnaziju završila u Banjaluci, a Biotehnički fakultet na Univerzitetu u Bihaću. Po zanimanju Magistar zaštite okoliša i trenutno zaposlena kao nastavnik hemije i biologije u OŠ “1.mart” Vrbanjci. Član Stranke za BIH.

Nedzad Smajlović, rodjen 09.02.1970. u Kotor Varošu. Učesnik u odbrani BIH, medju prvim povratnicima u svoj rodni kraj. Bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Predsjednik je Vijeća roditelja OŠ “1.mart” Vrbanjci. Na toj funkciji se bori protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu RS-a i borbi za Bosanski jezik. Ucesnik je brojnih tribina i simpozija na kojima upravo govori o diskriminaciji u obrazovnom sistemu RS. Oženjen i otac četvero djece. Živi i radi u Vrbanjcima.

Šefik Ramić, rodjen 1967. u Vrbanjcima. Trenutno živi i radi u Vrbanjcima. Povratnik od 2000 god. Demobilisani borac i RVI. Monter digitalnih i satelitskih antena. Učesnik i jedan od suorganizatora Marša Mira Travnik – Večići. Otac dvije kćerke.

Ermina Demirovic, rodjena 13.02.1978. u Kotor Varosu. Osnovnu kao i srednju skolu je zavrsila takodje u Kotor Varosu. Udata i majka dvoje djece. Trenutno zivi i radi u Kotor Varosu.

Zijad Varošić, rodjen 26.6.1963. u Kotor Varošu. Zivi u Vrbanjcima. Po zanimanju je VKV metalostrugar.

Amira Fific, rodjena 27.7.1992. u Kotor Varošu. Osnovnu i srednju školu završila u Kotor Varošu. Ekonomski fakultet zavrsila u Banjaluci i stekla zvanje diplomirani ekonomista. Zaposlena u opštinskoj upravi Kotor Varos i na radnom mjestu stručni saradnik za rad sa organizacijama koje se bave problematikom povratnika. Zivi u Kotor Varosu.

Samir Hodzic, rodjen 29.06.1984. u Kotor Varošu. Osnovnu školu, kao i srednju Elektrotehničku završava u Travniku. Trenutno nastanjen u Garićima. Neoženjen.

Vernesa Vilić, rodjena 08.01.1981. u Banjaluci. Osnovnu školu kao i Gimnaziju završila u Kotor Varošu, a Pravni fakultet u Banjaluci. Po zanimjanju je diplomirani pravnik i zaposlena u Vijeću naroda RS. Aktivan član stranke SDA, sekretar Opštinskog odbora SDA Kotor Varoš i član Predsjedništva Žena SDA BIH. Udata i majka jednog djeteta.

Muhamed Mehmedovic – Pegi, rodjen 05.10.1972. u Kotor Varošu. Srednju školu završio u Kotor Varošu. Aktivni pripadnik Armije RBIH. Predsjednik Udruženja za održivi povratak, suživot i toleranciju u Kotorvaroškoj dolini. Aktivni član Islamske zajednice u Kotor Varošu i član stranke SDA od 1992 gdje trenutno obnaša funkciju podpretsjednika iste. Živi u Kotor Varošu i radi u SP “Kedjo”.